Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 april 2007

Palmsöndagspredikan I:2

Men ni, mina bröder, är andliga människor och till er talar jag om andliga ting (1 Kor 2:13) och visar er det himmelska fädernelandets härlighet i processionen och vägen dit i passionen. Ty processionen får dig att tänka på den framtida stora glädje och jubel den dag då vi skall föras bort bland molnen för att möta Kristus i rymden (1 Thess 4:16). Eller längtar du efter att se den dag när Herren Kristus, Huvudet, tillsammans med alla sina lemmar, blir mottagen i det himmelska Jerusalem (Heb 12:22) och bär sin segers triumf, till änglakörernas och inte pöbelns applåder, och till acklamationer från det Gamla och det Nya förbundets folk: Välsignad är han som kommer i Herrens namn (Matt 21:9)? Processionen säger dig vart du skall skynda dig, och Passionen lär dig vilken väg du skall gå.
Livets väg går genom nuvarande vedermödor (Ps 16:11). Där går vägen till härlighet, fäderneslandet (Ps 107:4), vägen som leder till riket enligt rövarens rop från korset: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike
(Luk 23:42). När han ser Jesus vara på väg till Riket ber han denne att tänka på honom, när han kommer fram. Så kommer även han själv fram. Vill du veta hur kort vägen är, kom ihåg att det är den dag det blir honom givet att vara med Herren i paradiset (Luk 23:43). Processionens härlighet gör passionens möda uthärdlig, ty för den som älskar är ingenting svårt (Cicero: Orator, X,33).