Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 mars 2007

Fastepredikan V:8

Jag tror att hjärtat ber om tre ting, och jag ser inte att någon som är utvald kan be om någonting annat. Två har med denna tiden att göra, det vill säga kroppens och själens väl och den tredje gäller det eviga livets salighet. Bli inte förvånad över att jag säger att du skall be Gud om sådant som är bra för kroppen, ty från honom kommer det som är till gagn för både kropp och själ. Vi måste således be till honom och från honom hoppas på det som låter oss leva och tjäna honom.
När det gäller vår själs behov behöver vi emellertid be oftare och enträgnare för att få gudomlig nåd och själsliga dygder.
I fråga om evigt liv måste vi fromt be om det med hela vårt själs längtan, så att kroppens och själens salighet förverkligas helt och fullt.