Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 mars 2007

Fastepredikan V:7

Men många kanske invänder att de sällan upplever denna njutning som är sötare än honung, än självrunnen honung (Ps 19:11). På grund av att de blir frestade i livet, beter de sig modigare genom att omsätta dessa dygder i praktiken, inte för att därigenom uppleva glädje, utan för själva dygden skull och för att resolut behaga endast Gud, även om de inte upplever kärleken. Jag betvivlar inte att de följer profetens råd: Ha din glädje i Herren. Han talar inte om upplevelse utan om handling. Upplevelse är njutning, men handling är dygd.
Ha din glädje i Herren, säger han, det vill säga sträva därefter, ansträng dig att finna glädje i honom och han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Men se upp, när han talar om vad hjärtat begär, avser han det som förståndet godkänner. När du ser hur du är omgiven av Guds omsorg kan du inte beklaga dig, utan bör tvärtom satsa all kärlek på tacksägelse. Varje gång du av okunnighet ber om något som du inte behöver, lyssnar han inte på vad du säger, utan ger dig i stället något som du bättre behöver.
Så ger en jordisk far gärna bröd till sitt barn som ber om det. Men om barnet även ber om en kniv och fadern tycker att det är onödigt, skär han själv brödet eller ber någon av tjänarna att göra det för att undvika fara och möda.