Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 mars 2007

Fastepredikan VI:2

Finns det någon utöver pilgrimen som är främmande för det som händer i världen? Utan tvekan de, till vilka aposteln riktade orden: Ni har dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud (Kol 3:3). En pilgrim kan förvisso bli onödigt försenad om han söker proviant eller lägger för mycket på sina skuldror. En död människa känner däremot ingenting, inte ens avsaknad av en grav. Hon uppfattar förebråelser som beröm, smicker som kritik – nej, hon hör ingenting, ty hon är död.
Saliga död som bevarar människan ren och främmande för världen. Men det är nödvändigt att Jesus Kristus lever i den som inte längre lever i sig själv enligt apostelns ord: Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig (Gal 2:20). Det är som om han sade: Jag är död för allt annat, jag känner ingenting, lägger inte märke till någonting, bryr mig inte om någonting, men för Kristi angelägenheter (2 Tim 2:4) är jag levande och redo. Och om jag inte kan göra mer, så känner jag i alla fall glädje över det som görs till hans ära och sorg över allt som har ett annat syfte.
En hög grad av frigörelse.