Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 mars 2007

Fastepredikan V:6

Nej, vi ber inte förgäves om vi gör det som psalmen säger, det vill säga har vår glädje i Herren. Den helige David säger: Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär (Ps 37:4).
Men, profet, varför manar du oss så bestämt att söka vår glädje i Herren, som om det skulle bero endast på oss? Vi är förtrogna med den glädje som kommer av mat och dryck, sömn, vila och allt annat på jorden. Men vilken glädje bjuder oss Gud för att vi skall ha vår glädje i honom? Mina bröder, så kan världsliga människor säga, men inte ni. Vem av er har inte ofta kunnat glädja sig över ett gott samvete och upplevt kyskhetens, ödmjukhetens och kärlekens glädje? Det är förvisso inte samma glädje som man får av mat och dryck och liknande ting. Men glädjen är inte mindre, utan tvärtom större än vad vi just nämnt. Gudomlig och inte kroppslig glädje och när vi söker vår glädje där, finner vi den i Herren.