Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 mars 2007

Fastepredikan V:9

För att bön av dessa tre slag skall komma ur hjärtat, måste vi beakta tre ting: i den första typen av bön kan en längtan efter ytliga ting döljas; i den andra orenhet och i den tredje högmod. Det är inte sällan man ber om materiella ting för att njuta av dem och om dygder för att stoltsera med dem. Det händer även att somliga ber om evigt liv, men de är inte ödmjuka utan åberopar sina förtjänster.
Jag vill inte påstå att den nåd vi får inte ger oss förmåga att be med tillförsikt, men vi skall inte förlita oss på den och så räkna med att bli bönhörda på nytt. Nådens första gåvor skall få oss att hoppas på större gåvor från honom som i sin barmhärtighet ger oss dem.
Må vi således begränsa vår bön om materiella ting till det som vi behöver. Må vår bön om själsliga dygder vara befriad från all orenhet och endast syfta till att behaga Gud. Och må vi i all ödmjukhet endast förtrösta på Guds barmhärtighet, när vi ber om evigt liv.