Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 april 2007

Palmsöndagspredikan II:2

Men denna tidsålder kommer att följas av två andra, åtskilda och annorlunda. I den ena kommer det endast att vara gråt och tandagnisslan (Matt 8:12) och i den andra tacksägelse och lovsång (Jes 51:3). Gud skall torka alla tårar från de heligas ögon, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer (Upp 21:4).
Men i väntan på att det skall bli så, måste de som älskar världen utstå mycket motstånd och samma sak gäller för Guds tjänare. Allt i världen går inte alltid efter deras vilja. I olycka må de minnas lycka och undvika missmod samt bristande tålamod, likt mannen i psalmen om vilken vi läser: Han prisar dig när du gjort väl mot honom (Ps 49:19). Och likaså må de som är lyckliga inte glömma olycka för att inte yvas och i sitt överflöd säga: Min situation varar för alltid (Ps 30:7).
Liksom för mycket materiell framgång dödar dåren i världen, kan andlig överdrift döda en andlig men okunnig människa, som således inte är särskilt andlig. Den som är andlig kan bedöma allt (1 Kor 2:15). Men hur kommer det sig att välgång dödar dåren (Ords 1:32) men inte den vise? Svaret läser vi i en annan vers: De visa är helst i sorgens hus, dårarna i glädjens (Pred 7:5). Och med rätta skriver samme författare: Bättre gå till sorgehus än till gästabud (Pred 7::3).
Det är sant att motgång krossar mycket, men välgång framkallar högmod, enligt Skriftens ord: Tusen kan falla bredvid dig – det handlar om vänster sida som symboliserar motgång - ja, tiotusen, det vill säga mer, vid din högra sida som betyder välgång (Ps 91:7). Eftersom fara hotar från båda sidor ber den som är vis: gör mig varken fattig eller rik (Ords 30:8), för att rikedom inte skall göra honom högmodig och fattigdom otålig.