Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 april 2007

Palmsöndagspredikan II:4

Men varför ville han göra ett högtidligt intåg i Jerusalem, när han visste att lidandet var nära förestående? Kanske för att lidandet skulle kännas bittrare efter alla hyllningar? Ty efter några dagar blev han korsfäst av samma människor som hade hyllat honom och på samma plats. Vilken skillnad mellan skriket: Bort med honom! Bort med honom! Korsfäst honom! (Joh 19:15) och bifallsropet: Välsignad är han som kommer i Herrens namn (Matt 21:9)! Vilken skillnad mellan bifallsropet: Han är Israels konung (Joh 12:13) och skriket: Vi har ingen annan kung än kejsaren (Joh 19:15)! Vilken skillnad mellan gröna palmkvistar och korsets trä, mellan blommor och törnen! Man hade lagt kläder för hans fötter och nu tog de av honom hans kläder och kastade lott om dem (Matt 27:35).
Ve dig bittra synd! För att utplåna dig krävdes så mycken smärta!