Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 juli 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen I:3 forts

Varför låter man oss i dag i kyrkorna lyssna till avsnittet ur Evangeliet (Luk 10:38-40) som handlar om att den kvinna som var välsignad bland kvinnor (Luk 1:35) tog emot Herren? Enligt min uppfattning för att vi skall värdera och förstå detta obeskrivligt stora mottagande som vi firar just nu.
Även om vi skulle tala både människors och änglars språk (1 kor 13:1), skulle vi kunna förklara hur den helige Ande kommer över Maria, den Högstes kraft vilar över henne och det Guds Ord blir människa (Joh 1:14) varigenom allt blivit till (Joh 1:3)? Och förklara hur härlighetens Herre, som den skapade världen inte kan rymma (1 Kung 8:27), kunde bli människa och låta sig inneslutas i Jungfruns inre?