Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 juli 2007

Petrus och Paulus III:6

Vill du att ditt liv inte skall falla i glömska? Tag dig då i akt för tre faror och din rättfärdighet skall för alltid blomma inför Herren (Responsorium Iustus i Communi Confessores non Pontificis). Du kan läsa: Du är ljum och därför skall jag spy ut dig ur min mun (Upp 3:16). Och även: Om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig … skall alla hans rättfärdiga handlingar vara glömda (Hes 18:24). Du kan dessutom läsa vad som sägs till en del vid domen: Jag känner er inte (Matt 7:23) och det handlar utan tvekan om dem som redan fått sin belöning (Matt 6:2). All ljum, övergående och schackrad rättfärdighet blir glömd hos Gud (jfr Luk 12:6).
Sådan var inte apostlarnas rättfärdighet, vilket följande ord visar: Det arv som de lämnat efter sig till sina efterkommande består alltid (Syr 44.11). Ja, spåren efter apostlarna förblir ända till den dagen och deras tro (religio) som kommer från Gud kan inte krossas (Apg 5:29). Kläderna som folket Israel bar under 40 år i öknen blev inte utslitna (5 Mos 8:4), än mindre de kläder som apostlarna lade på Herrens åsna (Matt21:7)!

Deras efterkommande, står det i texten. Vilka är de? Texten talar om barn och efterkommande (Syr 44:12-13). Två ord som säkert betyder samma sak. Jag antar att ni kommer ihåg - jag talar ju till sådana som känner lagen (Rom 7:1) - vad lagen föreskriver, nämligen att en man som överlever sin broder som går bort barnlös skall sörja för att det blir efterkommande (5 Mos 25:5).
Vem är utan efterkommande? Jag är ensam ända till döden (Ps 141:10 Vulg.), säger Kristus och när han hade uppstått sade han: Gå till mina bröder och säg dem (Joh 20:17). Det är som om han sade: De är mina bröder och må de göra sin plikt som bröder.
Apostlarna har låtit oss födas genom evangeliet (1 Kor 4:15), men inte för egen skull utan för Kristi skull, ty det har skett genom Kristi evangelium. Därför hade Paulus svårt att stå ut med dem som gjorde anspråk på att tillhöra dem genom vilka de hade blivit omvända till tro genom evangeliet, och han förebrådde dem som sade: Jag hör till Paulus eller jag hör till Apollos , ty han ville att alla skulle säga: Jag hör till Kristus (1 Kor 1:12) och kalla sig kristna.
Vi är således apostlarnas efterkommande genom deras förkunnelse. Men när det gäller adoption och arv är vi Kristi efterkommande och barnbarn till apostlarna.

SLUT