Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 juli 2007

Petrus och Paulus III:2

Beträffande Petrus har jag ytterligare något att säga, som är av stort värde eftersom det är ovanligt, och storslaget eftersom det är unikt. Paulus syndade men handlade av okunnighet i otro (1 Tim 1:13). Petrus syndade med öppna ögon (4 Mos 24:16). Säkert är att där synden blev större, där överflödade nåden än mer (Rom 5:20).
Ja, det finns mycket förlossning (Ps 130:7) för dem som syndar innan de lärt känna Gud, fått erfara hans barmhärtighet, burit den skonsamma och lätta bördan (Matt 11:30) och fått trons nåd och Andens tröst (Apg 9:31). Och i den situationen har vi alla en gång varit.
Men bland dem som omvänt sig och som sedan fångats i syndernas och lasternas nät och är otacksamma för den nåd de fått
, som ser sig om när de har satt sin hand till plogen (Luk 9:62), som blivit ljumma och sinnliga, som efter att ha lärt känna sanningens väg återvänder och uppenbart avfaller från tron, finner du få som går tillbaka till sin utgångspunkt, men många som orenat sig och fortsätter att orena sig (Upp 22.11). Profeten beklagar dem: Guldet har svartnat och mist sin gyllene glans (Klag 4:1) och de som vilade på purpur ligger nu i dyn (Klag 4:5).