Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 juli 2007

Petrus och Paulus III:4

Du har hört om den barmhärtighet som våra apostlar fick erfara. Må ingen av er som tänker tillbaka på sina gamla synder bli överdrivet förkrossad av den bedrövelse som inställer sig på samvetets bädd (jfr Ps 4:5). Kanske har du syndat medan du levde i världen, men värre än Paulus? Och om du syndade som munk, var det svårare än Petrus? Båda gjorde bot av hela sitt hjärta och blev inte bara frälsta, utan heliga. De fick till och med frälsningens och helgelsens ämbete.
Gör du samma sak (jfr Luk 10:37), ty det är för dig som Skriften talar om dem som barmhärtighetens män (Syr 44.10) tack vare den barmhärtighet som de fick möta.