Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 juli 2007

Jungfru Maris upptagning till himmelen I:3

Bröder, det är för oss som jag har sagt detta, ty jag vet hur svårt det är att i vår extrema enkelhet finna den fullkomliga kärlek, som inte söker sitt (1 Kor 13:5). Låt oss just nu bortse från den nåd vi får genom Marias förhärligande, ty om vi älskar henne gläder vi oss uppriktigt över att hon går till sin Son. Ja, vi lyckönskar henne av hela vårt hjärta, och må Gud bevara oss från att vara otacksamma mot henne som funnit nåd (Luk 1:30).
Hon var den första som tog emot honom, när han gjorde sitt inträde i en by i denna världen, och i dag tar han emot henne, när hon gör sitt inträde i den heliga Staden. Föreställ dig med vilka ärebetygelser, jubel och ära! På jorden kunde det inte ha funnits ett värdigare ställe än det jungfruliga moderlivets tempel, där Maria tog emot Guds Son, och i himlen ingen värdigare tron än den kungliga på vilken Marias Son har upphöjt Maria. I båda fallen handlar det om ett saligt mottagande som överträffar allt som man kan säga eller ha kunskap om.