Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 juli 2007

Petrus och Paulus II:8

I evangeliets bergspredikan finner du att Herren anbefaller dig följande: Saliga är de fattiga, saliga är de saktmodiga, saliga är de som sörjer (Matt 5:3-4). Saliga är således de som förstår att uppskatta visheten. Genom en längtan efter och själens inre smak för det himmelska tar de med förakt avstånd från det som nu är. Saliga är även de som förbereder sitt slut. Tålmodigt bejakar de det ord som är nedlagt i dem och som kan rädda deras själ (Jak 1:21) och de strävar med brinnande hjärta efter det framtida arvet. Saliga är slutligen de som förstår sina tidigare överträdelser och som dränker sin bädd i outsinliga tårar (Ps 6:7).
Vill du veta vad en helig man
bad om för dem som han bad för? Han sade: Om de vore förståndiga, skulle de begripa det som skett och inse vad som väntar dem (5 Mos 32:29). Det är som om han ville säga: Må vishetens, förståndets och rådets Ande bo i dem (Jes 11:2).
Bröder, må samme Ande bo även i oss, så att vi tack vare vishet med varsamhet förfogar över det som är vårt, tack vare förståndet tar avstånd från våra tidigare synder och att vi tack vare rådet förbereder framtiden.
Må vi med vishet vara måttfulla nu, med förstånd korrigera det som var och i hängiven tro på Gud med hans nåd förbereda ett lyckligt slut för vårt liv. Den tredubbla tråd (Pred 4:12) som drar oss till frälsningen är ett ordnat liv, ett gott omdöme och en hängiven tro.