Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 augusti 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen II:6

Vill du se ett hus som är städat och prytt, men tomt? Betrakta en människa som just har gått till bikt. Hon har tagit avstånd från sina synder före domen (jfr 1 Tim 5:24). Nu använder hon endast händerna för att följa buden, men hennes hjärta är torrt och hon handlar av vana, såsom kvigan Efraim, van och villig att tröska (Hos 10:11). Hon utelämnar inte ett iota, inte minsta punkt (Matt 5:18) från kroppsövningar som bara har ett begränsat värde (jfr 1 Tim 4:8), medan hon sväljer kameler men silar mygg (Matt 23:24). I hjärtat tjänar hon sin egen vilja, tillber sin snikenhet, är lysten på ära, förälskad i sin ärelystnad, har omsorg om sina alla och enstaka dolda laster. Ondskan kan mycket väl ljuga för sig själv, men Gud lurar man inte (Gal 6:7).
Det kan hända att du träffar på en människa som är så välklädd att hon bedrar till och med sig själv och alls inte aktar på att hon bär på en tärande mask. Om den bedrägliga fasaden består, tror hon att allt är i sin ordning. Profeten säger: Främlingar har förtärt hans kraft, men han märker det inte
(Hos 7:9). En sådan människa säger: ”Jag är rik och behöver ingenting”, medan hon i själva verket är fattig, blind och naken (Upp 3:17). Vid första bästa tillfälle kan du se infektionen under såret blossa upp och föröka sig som i en skog av täta skott som man klippt av men inte dragit upp med roten.
Låt oss som sig bör sätta yxan till roten på träden (jfr Luk 3:9) och inte klippa grenarna, om vi vill undkomma denna fara. Må man hos oss inte finna bara kroppsövningar av ringa värde, utan gudsfruktan som är nyttig på alla sätt (1 Tim 4:8) och andliga övningar (exercitium spirituale).