Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 augusti 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen II:1

Att städa, pryda och fylla ett hus

Medan de var på väg gick han in i en by (Luk 10:38). Beträffande denna by tycker jag att det är lämpligt att vi upprepar profetens jubelrop: Se, hur stor Guds boning är, Israel, hur vidsträckt hans egendom (Bar 3:24)! Den är ofantlig, ty i jämförelse sägs hela världen vara en by. Frälsaren kom från ett gränslöst fädernesland och område. Därför kan man säga om honom att han gick in i en by, när han kom till världen. Med mindre än att man kanske uppfattar denna by som den starkes och välbeväpnades atrium, där världshärskaren uppehåller sig (Joh 12:31), men dit en starkare kommer och berövar honom alla hans ägodelar (Luk 11:21).
Bröder, låt oss skynda oss att gå in i denna lyckans stora boning, där ingen inkräktar på någon annan och där vi tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet (Ef 3:18). Låt oss inte misströsta att nå dit, när vi ser att han som bor i himlen och har skapat den inte skydde vår lilla bys snäva gränser här nere.