Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

03 augusti 2007

Jungfru Maris upptagning till himmelen II:2

Men varför säger vi att han gick in i en by,
när han gjorde mer än så?
Han gick in i Jungfruns trånga boning.

En kvinna bjöd honom hem till sig (Luk 10:38).
En salig kvinna
som inte inbjöd de spejare som var sända till Jeriko (Jos 2:1),
utan honom
som med makt
övermannar denna världens oförnuftige furste (jfr Luk 11:22)
som skiftar såsom månen (Syr 27:11 -

Enl. Hieronymus betyder Jeriko förändring, vilket symboliseras av månen).
Nej, hon inbjöd inte Jesus (Josua),
Nuns son,
utan fick ta emot den verklige Jesus,
Guds Son.
Jag upprepar:
hon var en lycklig kvinna
som fick ta emot frälsaren i sitt rena hus,
som var obebott,
men inte tomt.
Vem vågar påstå att denna boning var tom,
när ängeln hälsade henne med orden: full av nåd (Luk 1:28)?
Dessutom bekräftade ängeln
att Anden åter skulle komma över henne (Luk 1:35).
Varför?
För att helt och hållet uppfylla henne?
För att Anden
som hon var uppfylld av för sin egen skull,
åter skulle komma över henne
så att nåd skulle strömma över även till oss?
Må hennes vällukt flöda över oss (Höga v 4:16),
så att vi får del av dess fullhet (jfr Joh 1:16).

Hon är vår Medlare:
Genom henne, o Gud,
har du förbarmat dig över oss
och genom henne får vi ta emot Herren Jesus i vårt hus.
Var och en av oss är sin by,
i sitt hus
och Visheten bultar på vår dörr.
Om vi öppnar den,
stiger den in
och delar vår måltid (Upp 3:20).

Ett välkänt ordstäv som många har på sina läppar och i hjärtat lyder: ”Den som skyddar sin kropp, försvarar en god boning.” En vis människa uttrycker sig inte så, utan säger snarare: Mer än allt annat - vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv (Ords 4:23).