Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 augusti 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen I:4

Vem kan föreställa sig den härlighet med vilken världens Drottning i dag steg fram, med vilken entusiastisk kärlek himlens många legioner gick henne till mötes och den sång som ledsagade henne ända fram till härlighetens tron, hennes fridfulla ansikte och allvarliga uppsyn och med vilken gudomlig omfamning hennes Son tog emot henne?
Han upphöjde henne över alla skapade varelser med den ära som är värdig en sådan moder och den härlighet som passar en sådan Son. Hon blev lycklig över Sonens kyssar, när hon ammade honom och stolt höll honom i sin famn. Säkert blev hon än lyckligare i dag när han som sitter på Faderns högra sida med en kyss välkomnade henne. Detta skedde i det ögonblick hon nådde fram till sin härlighets tron och intonerade bröllopssången: Kyssar give han mig, kyssar av sin mun (Höga v 1:1). Vem berättar om Kristi födelse och Marias upptagning? Ju större nåd hon fick på jorden, vilken överträffade vad alla andra kvinnor fick, desto ojämförligt större var den härlighet hon fick i himlen.
Vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom (1 Kor 2:9), vem kan då säga vad han hade berett åt henne som fött honom? Alla kan vara förvissade om att han älskade henne mer än alla andra!
Ja, salig är Maria, tusenfalt salig, både när hon tog emot Frälsaren och när han tog emot henne. I båda fallen utstrålar denna moders jungfrulighet en överväldigande värdighet och hennes storhet förtjänar vår lovprisning.
Evangelisten säger : Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna bjöd honom hem till sig (Luk 10:38).
Men låt oss i stället ge plats för lovsång, ty denna dag skall helt ägnas åt högtidssånger. Dagens bibeltext ger oss ett rikt material att meditera över och vid vår sammankomst i morgon skall jag– utan att förbehålla mig något av missunnsamhet (Vish 7:13) - låta er få veta det som jag har fått från ovan (jfr Joh 19:11).
Åminnelsen av en så stor jungfru skall inte bara sporra vår tro utan även vår livsföring, så att vi gör framsteg i vårt monastiska liv Jungfruns Son, vår Herre, till pris och ära, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet (Rom 9:5).