Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 augusti 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen II:7

Evangeliet berättar att en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria (Luk10:38-39). De var systrar och torde ha bott tillsammans. Den ena hade mycket att ordna med och den andra lyssnade uppmärksamt till Herrens ord. Martha prydde huset medan Maria fyllde det. Hon ägnade sig åt Herren för att huset inte skulle vara tomt.
Vem städade huset? Var någon ansvarig för det, var det hus där Herren blev mottagen rent, prytt och ingalunda tomt. Om ni införstådda kan vi anta att det var Lasaros, ty han ägde huset tillsammans med sina systrar. Han var en god representant för dem som gör bot, ty Herrens mäktiga röst uppväckte honom från de döda efter fyra dagar då han redan hade börjat lukta (jfr Joh 11:39).
Herren besökte detta hus ofta som botgöraren Lasaros städade, Martha prydde och Maria fyllde med sin inre bön.