Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:1

Martha, Maria och Lasaros

Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig (Luk 10:38).
Bröder, varför står det i texten att endast en av de två systrarna tog emot Jesus, och just hon som verkar vara underordnad? Han som blev emottagen av Martha bekräftar att Maria har valt det som är bäst (Luk 10:42). Men Martha torde ha varit den äldre och frälsningens begynnelse krävde mer handling än kontemplation. Kristus lovordade Maria, även om han blev mottagen av Martha. Jakob älskade Rachel, men fick ovetandes Lea. När han klagade över att ha blivit lurad fick han höra att det inte var brukligt att först gifta bort de yngre döttrarna (jfr 1 mos 29:26).
Om du tänker på att Herren blir mottagen i ett hus av lera (jfr Job 4:19) varav vi är gjorda, är det lätt att förstå att det är Martha och inte Maria som tar emot honom där. Apostelns ord: Ära och bär Gud i er kropp ( 1 Kor 6:20 - äldre lat. övers.) är riktat till Martha och inte Maria. Martha använder sin kropp för handling, medan kroppen snarast är ett hinder för Maria. Den förgängliga kroppen är en börda för själen, det jordiska höljet tynger sinnet med alla dess tankar (Vish 9:15). Gäller inte detsamma för arbete? Martha tar således emot Herren i sitt hus på jorden. Maria frågar sig snarare hur hon skall bli mottagen av honom i himmelens eviga boning som inte är gjord av människohand (2 Kor 5:1). Men kanske tog även hon emot Herren, men i anden, ty Herren är Anden (2 Kor 3:17).