Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:2

Hon, det vill säga Martha, hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord (Luk 10:39).
Du ser att båda tog emot Ordet, den ena dess mänskliga gestalt, den andra dess tal. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt?
(Luk 10:40).
Kan du föreställa dig att någon klagar i ett hus där Kristus blir mottagen? Saliga hus, saliga gemenskap, där Martha klagar över Maria! Det vore Maria fullkomligt ovärdigt och förbjudet för henne att avundas Martha. Eller var läser du att Maria beklagar sig och säger: min syster lämnar mig ensam att meditera? Omöjligt, ja helt omöjligt att någon som ägnar all sin tid åt Gud skulle längta efter en yrkesarbetandes stressade liv. Martha är inte tillfredsställd med sig själv och känner sig inte vuxen sin uppgift, varför hon ber om att andra skall ta över en viktig del av hennes arbete. Men Jesus svarar henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket
(Luk10:41). Lägg märke till att Maria har fördel av att alltid kunna räkna med att ha en advokat. En farisé har synpunkter på henne (Luk 7:39), hennes syster beklagar sig över henne (Luk 10:40), lärjungarna förargar sig över henne (Matt 26:8) och Maria tiger varje gång. Kristus ingriper till hennes försvar: Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne (Luk 10:42). Det är det enda som är nödvändigt och på vilket profeten insisterar: Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: (Ps 27:4).