Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:4

Bröder, låt oss nu betrakta hur kärleken i ett hus som vårt är ordnad på tre sätt: i klostergemenskapen har Martha hand om det praktiska, Maria det kontemplativa och Lasaros botgöringen. Varje fullkomlig människa åtar sig dessa uppgifter, även om var och en har en viss förkärlek för någon av dessa tre livsformer. En del ägnar sig åt kontemplation, andra åt att praktiskt tjäna bröderna och åter andra betänker såsom sårade som vilar i graven (Ps 87:6) med själens bitterhet gångna år (Jes 38:15, äldre versioner samt Vulg.).
Jag det är sannerligen nödvändigt att Maria med hängivelse och upphöjdhet tänker på sin Gud, att Martha med godhet och barmhärtighet tänker på sin nästa och att Lasaros med sorg och ödmjukhet tänker på sig själv. Må var och en fundera över sin plats. Om Noa, Daniel och Job levde i denna stad, skulle de genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv, säger Herren (Hes 14:14), men inte kunna rädda vare sig son eller dotter (Hes 14:20). Jag vill inte smickra någon och må ingen av er bedra sig själv (1 Kor 3:18). De som inte har fått något uppdrag (1 Kor 9:17) eller praktisk syssla skall bara sitta vid Herrens fötter tillsammans med Maria eller med Lasaros längst ner i graven. Varför kan inte Martha oroa sig för mycket, när hon bekymrar sig för så många? Du som däremot är fri
från allt detta har bara att välja mellan att leva lugnt och åtnjuta Herrens salighet, eller om du inte förmår det, att oroa dig för dig själv och inte för alla möjliga saker och ting, enligt profetens ord (Ps 42:6).