Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:5

Jag upprepar för att ingen skall kunna urskulda sin okunnighet. Broder, om du inte har i uppgift att bygga en ark och se till att den driver på vattnet (1 Mos 6-8), måste du vara en längtande människa likt Daniel eller en smärtornas man förtrogen med lidande likt Job (jfr (Jes 53:3). Om inte, så fruktar jag att han, som vill finna dig brinnande av kärlekens eld eller kall genom självkännedom och i färd med att genom botgöringens vatten släcka djävulens brinnande pilar (Ef 6:16), spyr ut dig ur sin mun, eftersom du är ljum och får honom att må illa (Upp 3:15-16).
Även Martha måste uppmanas att vara pålitlig, vilket man framför allt förväntar sig av en förvaltare (1 Kor 4:2). Hon är pålitlig, om hon inte tänker endast på sitt, utan på Jesu Kristi sak (Fil 2:21). Hon handlar korrekt, om hennes avsikt är ren och om hon inte handlar efter sin egen (jfr Luk 22:42), utan Kristi vilja. Det finns sådana som inte har ett ogrumlat öga (Matt 6:22) och de kommer att få ut sin lön (Matt 6:2). Det finns även sådana som låter sig styras av sina inre impulser och orenar allt som de erbjuder (Hagg 2:14) med sin egen vilja.