Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:5 forts

Följ mig nu och låt oss nalkas bröllopssången. Låt oss lägga märke till att brudgummen inte glömmer någon av de tre livsstilarna och inte lägger till andra, när han kallar på bruden: Kom min vän, min sköna, min duva och kom hit ut (Höga v 2:10). Är inte hon hans vän som är vaken för Herrens vilja och trofast ger sitt liv för honom? Varje gång som hon avbryter sitt andliga sökande till förmån för en av sina minsta bröder (Matt 25:40) är det för honom, sin Herre, som hon andligen ger sitt liv (jfr Joh 13:37).
Är hon inte skön som utan slöja för sitt ansikte förvandlas till denna avbild, från klarhet till klarhet såsom under verkan av Herrens Ande (2 Kor 3:18)?
Är hon slutligen inte hans duva som klagar bland bergens klyftor (Höga v 2:14) och i murverkets hål, som om hon låg under en gravsten (Joh 11:38)?