Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:6

En kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig (Luk 10:38). Hon representerar med all säkerhet de bröder som av broderlig kärlek tar sig an olika uppgifter. Må jag befinnas vara pålitlig bland förvaltarna! Kan Herrens ord Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket (Luk10:41) bättre tillämpas bättre på någon annan än klosterföreståndare – under förutsättning att de verkligen bemödar sig om att väl utöva sin auktoritet? Eller, vem oroar sig för mycket om inte den som har ett övergripande ansvar för både Maria och hennes lediga tid, för Lasaros och hans botgöring och för er som delar hans uppgift (Benedikts regel 21,3). Betrakta Martha som bekymrar och oroar sig för många ting. Jag tänker på att aposteln, som manar de ansvariga till omtänksamhet, själv bekymrar sig för alla församlingarna (2 Kor 11:28). Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld (2 Kor 11:29).
Må Martha ta emot Herren i sitt hus, ty den uppgiften har hon blivit anförtrodd. Hon är förmedlare av frälsning och nåd både för sig själv och för dem som hon har ansvar för enligt Skriftens ord:
Låt berg bära fred åt folket, och höjderna rättfärdighet (Ps 72:3). Må alla priorns medarbetare ta emot Kristus, var och en efter sin särskilda uppgift. Ja, må de ta emot Kristus, må de följa Kristus, må de tjäna honom i hans lemmar (Matt 25:31-46), en i hans sjuka bröder, en annan i de fattiga, åter en annan i gäster och resande.