Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:7

Medan dessa bekymrar sig för sina mångahanda sysslor, må Maria begrunda vad hon gör med sin lediga tid samt se och smaka Herrens godhet (Ps 34:9). Ja, må hon pröva med vilken hängivenhet och vilket sinneslugn hon sitter vid Jesu fötter (Luk 10:39) med Herren för sina ögon, alltid (Ps 16:8) och öronen öppna för orden från hans mun, ty han är en fröjd för ögat (jfr 1 Mos 3:6) och ljuvligt hans tal (jfr Höga v 4:3). Nåd flödar från på hans läppar och han är vackrast bland människor (Ps 45:3). Ja, hans härlighet överträffar till och med änglarnas.
Gläd dig och var tacksam, Maria, över att ha valt det som är bäst (Luk 10:42) Saliga är de ögon som ser vad du ser och de öron som hör vad du hör (Matt 13:16). Salig är du som får förnimma vibrationerna från det gudomliga mumlet (Job 4:12) i den tystnad, där det är gott för människan att vänta på Herren (Klag 3:26).