Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:1

Det är nu tid att för alla människor förkunna att det människoblivna Ordets Moder har blivit upptagen till himmelen. Mänskligheten som är hemfallen åt döden skall inte avbryta sin lovprisning, ty i henne och endast i henne har den mänskliga naturen blivit upphöjd över de odödliga andarna. Min tro tillåter mig inte att förtiga hennes härlighet. Men min ofruktbara tanke lyckas inte komma på och mina läppar förmår inte att uttrycka någonting som är henne värdigt.
När den himmelska härskarans furstar ser denna nyhet, utropar de med beundran: Vem är hon som kommer hitupp ur öknen,
omvärvd av dofter
(Höga v 3:6)? Det är som om de uttryckligen sade: ”Hur är det möjligt att dofta så och att komma från öknen? Någon liknande kan vi inte finna bland oss, som får glädja oss av flodens strömmar i Herrens stad (Ps 46:5) och dricka av fröjdens ljuvlighet, medan vi skådar härlighetens ansikte. Hon kommer från någonstans under solen, där allt är möda och slit (Ps 90:10) samt plåga för anden, och stiger hitupp såsom en andlig skönhet.”