Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 september 2007

Jungfru Maris upptagning till himmelen III:7 forts

Sök enkelhet och var fri från inte bara ränker och list, utan även från mångahanda sysslor för att kunna hänge dig åt samtal med honom som har en mild röst och ett vackert ansikte (Höga v 2:14). Var vaken på en punkt: Var fast i din övertygelse (Rom 14:5) och ge inte sken av att känna till mer än som är lämpligt (Rom 12:3). Om du följer ditt eget ljus, riskerar du att stänga dig inne i mörker (Jes 59:10), lurad av demonen vid middagstid (Ps 91:6) – men det är inte rätt tillfälle att tala om honom nu.
Men vad har hänt med Lasaros? Var har ni lagt honom (Joh 11:34)? Jag vänder mig till de båda systrarna som har begravt sin bror genom förkunnelse och sysslor, exempel och bön. Var har ni lagt honom? Det är inte lätt att finna honom, om han ligger djupt i graven under en sten (Joh 11:38)? Det är inte fel att ägna honom som är död sedan fyra dagar en fjärde predikan, så att vi hör Herrens ord: Herre, din vän är sjuk (Joh 11:3) och i dag kan stanna där vi är (Joh 11:6).