Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 januari 2008

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 15

Men var inte orden: Kvinna, där är din son (Joh 19:26) vassare än det svärd som genomborrade din själ och som trängde in så djupt att det skilde själ och ande (Heb 4:12)? Vilket byte! Du blev anförtrodd Johannes i stället för Jesus, en tjänare i stället för Herren, en lärjunge i stället för läraren (jfr Matt 10:24), Sebedaios son (jfr Matt 4:21) i stället för Guds Son, en människa i stället för Gud! Dessa ord måste som ett svärd ha genomborrat din kärleksfulla själ, när vår som är av berg och järn slits sönder vid blotta åtanken?
Bröder, bli inte förvånade över att jag säger att Maria blev martyr i sitt hjärta.
Den som tycker att det låter märkligt torde ha glömt att han har hört Paulus nämna kärlekslöshet bland hedningarnas största synder. Eftersom en sådan hållning var främmande för Maria, må den även vara fjärran från hennes tjänare.