Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 januari 2008

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 11 forts

Du kan läsa i Apostlagärningarna att de återvände från Olivgårdsberget och höll ihop under ständig bön (Apg 1:12-14). Vilka? Maria var där och borde nämnas som den fösta, ty hon var överlägsen alla med tanke på att hon var Sonens moder och särskilt helig.
De var enligt berättelsen: Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son
. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu moder. Framträdde Maria som den sista bland kvinnorna för att nämnas sist av dem? Lärjungarna var fortfarande jordiska, ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad (Joh 7:39) – jordiska då de började tvista om vem av dem som var den störste (Luk 22:24). Maria ödmjukade sig däremot i allt och mer än de andra inte minst med tanke på att hon var den största. Med rätta blev hon upphöjd från den sista platsen till den första, eftersom hon var den största men gjorde sig till den minsta (Matt 20:16). Ja, med rätta blev hon Frun (domina) som hade varit allas tjänarinna. Ja, med rätta blev hon upphöjd över änglarna, hon som med outsäglig mildhet hade betraktat sig obetydligare än änkor och botgörare, ja till och med den kvinna som hade blivit befriad från sju demoner (jfr Luk 8:2).
Jag bönfaller er, mina barn (jfr 1 Joh 2:1) att ta efter denna dygd om ni älskar Maria. Tag efter hennes mått fullhet, om ni vill behaga henne. Ty ingenting är mer passande för en människa, ingenting mer utmärkande för en kristen och ingenting lämpligare för en munk.