Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 januari 2008

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 11

Läser vi inte att herdarna kom alldeles i början och var de första som mötte Maria? Det står i evangeliet att de fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban (Luk 2.16). Du minns säkert att det även förhöll sig så med de vise männen som inte fann barnet utan att också finna dess moder (Matt 2:11). När hon i Herrens tempel bar fram honom som var templets Herre, hörde hon Symeon förkunna många ting om honom och om henne själv (jfr Luk 2:22-35), och var snabb att lyssna och sen att tala. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det (Luk 2:19). Vid dessa tillfällen hör du henne inte säga ett enda ord om Herrens människoblivandes mysterium.
Stackars oss, som bara har luft i näsan (jfr Jes 2:22 Vulg.), som ger luft åt allt (jfr Ords 29:11), och som enligt en komiker utgjuter oss genom alla våra sprickor (Terentius, Eunuchus, 105).
Hur många gånger lyssnade inte Maria till sin Son – inte bara när han talade till folket i liknelser, utan även när han uppenbarade Guds rikes hemligheter för sina lärjungar (Mark 4:11)? Och hur många gånger såg hon honom verka under? Hon såg honom på korset och såg honom ge upp andan. Hon såg honom uppstånden och bli upptagen till himmelen. Kan du minnas att vid dessa tillfällen ha hört denna lågmälda jungfrus, den blyga turturduvans röst (Jfr Höga v 2:12)?