Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 januari 2008

J M:a upptagning till himmelen-söndag i oktaven 14

Jungfruns martyrium som vi ni säker minns att vi betecknade som den tolfte stjärnan i hennes krona (Upp 12:1) omtalas både i Symeons profetia och i berättelsen om Herrens lidande.
Om barnet Jesus sade gamlingen: Detta barn skall bli till ett tecken som väcker strid
och sedan vände han sig till Maria: också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:34-35).

Ja, saliga jungfru,
ett svärd genomborrade din själ,
ty hur skulle det annars ha kunnat tränga in i din Sons kropp.
När din Jesus,
som förvisso är allas,
men din på ett särskilt sätt,
hade gett upp andan (Matt 27:50),
kunde soldatens grymma lans inte nå hans själ.
Den skonade inte ens den som var död,
även om den inte längre kunde tillfoga någon skada,
när den öppnade hans sida (Joh 19:34),
men genomborrade din själ.
Hans själ var inte längre där,
men din kunde inte undkomma.
Så genomborrade smärtans makt din själ
och gjorde dig till mer än en martyr,
ty ditt medlidande var så intensivt,
att det överträffade det kroppsliga lidandets smärta.