Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 februari 2008

Paulus omvändelse I:1

Hur vi skall ta Paulus omvändelse som exempel

Bröder, i hela kyrkan firas i dag med högtidlig glädje hedningarnas lärare (1 tim 2:7). Vi kan se de många grenar som vuxit fram ur denna rot. När Paulus själv hade blivit omvänd blev han ett redskap för hela världens omvändelse (Rom 1:8). Medan han fortfarande var kvar i sin köttsliga natur (Rom 8:8), men inte längre levde efter den, omvände han många till Gud genom sin förkunnelse. Och när han nu lever saligare än tidigare i och hos Gud får han fortfarande genom exempel, bön och undervisning människor att omvända sig. Därför firar vi regelbundet åminnelsen av hans omvändelse och han är till fromma för alla dem som bevarar hans minne.
Hågkomsten rymmer för syndaren hopp om förlåtelse, vilket stimulerar till botgöring och den som redan gör bot får vid detta tillfälle ett utmärkt exempel på omvändelse.
Kan man förtvivla, även om ens överträdelse är allvarlig, när man hör att Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar (Apg 9:1) omgående blev ett utvalt redskap (Apg 9:15)? Vem kan under tyngden av sin orättfärdighet säga: Jag är inte i stånd att resa mig och att komma på bättre tankar, när jag på vägen ser den grymmaste av förföljare, som med hatfullt hjärta törstar efter de kristnas blod, förvandlas och bli den mest hängivna förkunnaren? På ett enastående sätt visar oss hans omvändelse både stor barmhärtighet och verksam nåd.