Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 februari 2008

Septuagesima I:4

Bröder, så är det. För närvarande blir oss allt givet med vikt, antal och mått (Vish 11:20), men det kommer en dag då detta skall upphöra. Om antal läser vi att Guds vishet är utan gräns (Ps 147:5) och på ett annat ställe hos samme profet att det finns ständig ljuvlighet i din högra hand (Ps 16:11). Lyssna även till vad aposteln säger om vikt som inte kan vägas, när han talar om en omätlig vikt av evig härlighet (jfr 2 Kor 4:17). Du hör att han talar om en evig vikt, men lägg märke till att han först säger att den är omätlig. På liknande sätt hör jag Kristus utlova ett mått som inte kan mätas: Ett gott mått, packat, skakat och rågat (Luk 6:38).
Men när sker detta? Utan tvekan vid slutet av innevarande septuagesima, det vill säga vår tid i fångenskap (
vårt jordiska liv och kyrkans tid – översättarens anm.). Vi läser att fångenskapen i Babylon för Israels barn varade i 70 år (Jer 29:10). Därefter återvände de hem och då återuppbyggdes staden och templet. Men, bröder, när skall vår fångenskap ta slut? Den har pågått så många år, alltsedan världens skapelse (jfr Matt 24:21). När blir vi befriade från detta slaveri (jfr Rom 8:21)? När får vi se den heliga staden Jerusalem återuppbyggas (Tob 13:11)? Förvisso när septuagesima är över, septuagesima som är ett resultat av 10 multiplicerat med 7 på grund av de tio buden och de sju hinder som bromsar vår lydnad.