Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 februari 2008

Paulus omvändelse I:2

Lukas skriver att han plötsligt omgavs av ett bländande ljussken från himlen (Apg 9:3). I sanning den gudomliga godhetens ovärderliga ynnest! Den upplyser med ett himmelskt sken till det yttre honom som är oförmögen att i sitt inre bli upplyst. Han blev kringgjuten av det gudomliga ljus som han var oförmögen att få sig ingjutet.
En röst hördes (Mark 1:11). Vittnesbörd från ljus och röst är trovärdiga och man kan inte ifrågasätta en sanning som samtidigt tränger in genom både ögats och örats fönster. Så skedde även vid Jordan, då en duva visade sig ovanför Herrens huvud och en röst lät sig höras (Matt 3:13-17). Och även på berget där Kristus förklarades inför sina lärjungar. De såg ett ljus och hörde samtidigt Faderns röst (Matt 17:1-6).

Saul, Saul, varför förföljer du mig?(Apg 9:4). Han blev verkligen tagen på bar gärning. Ingen möjlighet att komma undan och ingen idé att neka. I handen hade han brevet (Apg 9:2) som styrkte hans grymma uppdrag, avskyvärda myndighet och orättfärdiga makt.
Varför förföljer du mig? sade rösten. Var det inte Kristus som han förföljde genom att döda Kristi lemmar (1 Kor 6:15) på jorden? Om de förföljde Kristus, som spikade fast hans heliga kropp på korset (Kol 2:14), gjorde han detsamma som var upptänd av ett grymt hat mot kyrkan, som är Kristi kropp (Kol 1:24). Ja, även hon är hans kropp. Om Kristus utgav sitt blod (Heb 9:12) som pris för själarnas befrielse (Ps 49:9), tycker du inte att den som genom ond påverkan, dåligt exempel och anstötligt beteende vänder bort de själar från honom som han har återlöst, förföljer honom än mer än de judar som lät utgjuta hans blod?