Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 mars 2008

Skärtorsdagen 5

Ingen skall emellertid förakta eller bagatellisera dessa synder, ty med dem kan vi inte bli räddade. Endast genom Kristus och av Kristus kan de avlägsnas. Nej, ingen må invagga sig i falsk säkerhet eller gripas av onda ord (Ps 141:4) för att ursäkta sina synder, ty enligt Herrens ord till Petrus har vi ingen gemenskap med honom (Joh 13:8), om inte han tvättar bort dem.
Å andra sidan skall vi inte oroa oss för mycket för dessa synder, ty om vi tillstår dem, förlåter Kristus dem lätt, genast och gärna. Vår rädsla blir överdriven, om vi är skyldigt okunniga när vi begår dessa nästan oundvikliga synder. Därför ville han att vi i den bön som han gav oss dagligen skulle be om förlåtelse för dessa synder (Matt 6:12).
Jag har redan sagt att Kristus har befriat oss från att straffas för begär enligt apostelns ord: Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus (Rom 8:1). Men för att vi skall vara ödmjuka, låter han begärets drift leva i våra hjärtan och att hemsöka oss, för att vi skall vara medvetna om det som nåden ger och att vi alltid skall kunna vända oss till honom för att få hjälp.
Detsamma gäller mindre allvarliga synder. I sin godhet har han bestämt att inte helt befria oss från dem för att vi skall ta lärdom av dem. När vi inte kan undvika mindre synder, förstår vi att vi av egen kraft inte kan bli herre över allvarigare synder. Vi kommer alltid att vara vaksamma och frukta att förlora hans nåd som vi på många sätt är medvetna om att vi så väl behöver.