Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 mars 2008

Biskop Malachias hädanfärd 4

Någon undrar kanske hur det är möjligt att döden har blivit besegrad av Huvudet, Kristus, eftersom den fortfarande fritt angriper Kristi lemmar? Hur kunde döden döda Malachias, om den är död? Om den har blivit besegrad, hur kan den då triumfera över alla, och hur kommer det sig att ingen människa kan leva utan att se döden (Ps 89:43)?
Förvisso är döden besegrad såsom djävulens verk och straff för synden. Även synden är besegrad såsom orsak till döden. Besegrad är även den onde som är upphovsman till synd och död. Men de har inte blott blivit besegrade, de är redan dömda och fördömda. Domen är fastställd men har ännu inte vunnit laga kraft. Elden är redan förberedd för djävulen (Matt 25:41), även om han ännu inte störtat ner i lågorna, utan för en tid får lov att vålla skada. Han är som den himmelske byggmästarens slägga, släggan som slog hela världen (Jer 50:23), som slipar de utvalda för deras bästa och krossar de fördömda till undergång.
Husfolket är som herren. Så är det även med synden och döden. Även om man inte kan betvivla att synden spikades på korset tillsammans med Kristus (Kol 2:14), fick den för en tid, förvisso inte härska (Rom 6:12), men bo till och med i aposteln under hans livstid. Talar jag inte sanning? Lyssna: Det är inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig (Rom 7:17). Så är det också med döden. Den är inte tvingad att hålla sig borta men kan inte skada oss. Stunden kommer, då det kommer att sägas till den: Död, var är din seger? (1 Kor 15:55). Döden är den sista fienden som kommer att dödas (1 Kor 15:26). Men genom hans vilja som har makt över liv och död (Vish 16:13) och som har satt portar som spärr för havet (Job 38:8) är döden nu en sömn och vila för Herrens utvalda, om vi får tro profeten: När Herren har låtit sina utvalda sova, ger han dem sitt arv (Ps 127:2).
Fruktansvärd är syndarnas död (Ps 34:22 Vulg.) efter en ond födelse och ett än värre liv. Däremot är de heligas död dyrbar (Ps 116:15). Just dyrbar, ty den innebär slutet på all möda, slutgiltig seger, livets port och början på fullkomlig frid.