Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 april 2008

Onsdag i Stilla veckan 4 forts

Detta är ett ord att lita på (1 Tim 1:15), ty han ville utge sig (Jes 53:7 Vulg.). Han inte bara samtyckte till att offras, utan offrades för att han ville det. Han var den ende som hade makt att ge sitt liv. Ingen tog det ifrån honom (Joh 10:18). När han hade tagit emot det sura vinet ropade han: Det är fullbordat (Joh 19:30). Det fanns ingenting att tillägga, ingenting som vi kan förvänta oss. Han böjde ner huvudetoch var lydig ända till döden (Fil 2:8) - och gav upp andan (Joh 19:30).
Kan någon avsomna så lätt, när han har beslutat sig för det? Att dö är förvisso en stor svaghet, men vilken styrka att dö på detta sätt! Guds svaghet är starkare än människorna (1 Kor 1:25). Människan kan i ett ögonblick av vanvett bära hand på sig själv och ta livet av sig, men det är inte detsamma som att ge sitt liv. Det är snarare att avbryta det i förtid med våld, än att ge det av fri vilja. Olycklige Judas, du fick den eländiga friheten att inte ge utan ta ditt liv (Matt 27:5). Du utgav dig inte, utan hängde dig i en snara (nec tradente te, sed trahente laquaeo). Du gav inte upp andan utan förlorade den (non emissus a te sed amissus).
Endast han som utgav sitt liv i döden (Jes 52:12) hade makt att återvända till livet. Endast han som hade makt att ge sitt liv, kunde även få det tillbaka (Joh 10:18), ty han hade makt över liv och död.