Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 april 2008

Onsdag i Stilla veckan 4

Tålamod och ödmjukhet blev storartade genom anledningen till hans lidande, nämligen kärleken. Gud har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss (Ef 2:4), inte skonat sin egen Son (Rom 8:32) och Sonen skonade inte sig själv för att friköpa slaven. En i sanning stor kärlek som går utöver alla mått, spränger alla gränser och överträffar allting.
Herren sade: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner (Joh 15:13). Men, Herre, din var ännu större, ty du gav ditt liv för dina fiender. Medan vi fortfarande var fiender, blev vi genom din död försonade med dig och med Fadern (Rom 5:10). Finns det, har det funnits och kommer det någonsin att finnas en kärlek som kan jämföras med din? Knappast vill någon dö för en rättfärdig (Rom 5:7), men du led för de skyldiga, dog för våra överträdelsers skull (Rom 4:25). Du kom för att rättfärdiggöra syndarna utan att de hade förtjänat det (Rom 3:24), göra slavarna till dina bröder, de fångna till medarvingar (Rom 8:17) och de landsförvisade till kungar.
Ingenting uppenbarar så väl hans tålamod och ödmjukhet som den tveklöshet med vilken han utgav sitt liv i döden, bar de mångas synder och att bad att överträdarna inte skulle gå förlorade.