Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 september 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 11

Han var ogriplig och ouppnåelig,

osynlig och obegriplig.

Nu ville han bli förstådd,

sedd

och tillgänglig för vår tanke.

Du undrar, hur?

Genom att ligga i en krubba (Luk 2:12),

vila i Jungfruns famn,

predika på berget (Matt5:1),

tillbringa natten i bön (Luk 6:12),

Även genom att fastnaglas på korset,

dödsblek inför döden,

fri bland de döda (Ps 88:6 Vulg),

härskare över underjorden.

Eller genom att uppstå på tredje dagen (1 Kor 15:4),

visa apostlarna spikhålen (Joh ”20:20)

som tecken på seger,

och slutligen

genom att inför dem föras upp till himlens höjd (Luk 24:51).

Inger inte dessa händelser

sanna, fromma och heliga tankar?

Oavsett vad jag begrundar,

möter min tanke Gud,

och i allt är han min Gud.

Jag har sagt att det är vist

att meditera över dessa händelser,

och betraktar det som klokt

att förkunna åminnelsen av denna godhet (Ps 145:7)

en godhet som Maria,

den prästerliga staven (4 Mos 17:8),

gav rikligt i mandlar av ett nytt slag,

en godhet som hon fick från himmelens höjd

för att rikligt gjuta den än över oss.

Ja, i himmelens höjd,

ovan änglarna,

ty hon mottog Ordet från faderns hjärta,

enligt Skriftens ord:

Dag förkunnar till dag Ordet (Ps 19:3).

Dagen är Fadern,

Ty dagen som framgår ur dagen

är Guds frälsning (Ps 96:2 Vulg).

Är inte även Jungfrun dag?

Jo, en förunderlig dag,

en strålande dag,

ty hon stiger fram som morgonrodnaden,

skön som månen,

brinnande som solen (Höga v 6:10).