Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 maj 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 8

Bröder, vad mer kan vi önska?
Låt oss söka nåd
och söka den genom Maria,
ty hon finner det som hon söker (Matt 7:7)
och blir aldrig besviken.
Låt oss söka nåd,
men nåd inför Gud (Luk 1:30),
ty människors vällbehag är bedrägligt (Ords 31:30).
Må andra ägna sig åt att söka förtjänster,
låt oss söka nåd.
Är vi inte här av nåd?
Tack vare Herrens barmhärtighet
har vi inte gått under (Klag 3:22 Vulg.).
Vilka är vi?
Menedare,
mördare,
våldsmän,
jordens avskum (1 Kor 4:13).
Bröder,
rannsaka era samveten
och se att

där synden blev större,
där överflödade nåden än mer
(Rom 5:20).
Maria gjorde inga anspråk på förtjänst,
utan sökte nåd.
Hon litade så till nåden, utan övermod (Rom 11:20),
att ängelns hälsning förskräckte henne.
Det står,
att hon undrade över vad denna hälsning skulle betyda (Luk 1:29).
Hon kände sig ovärdig ängelns hälsning
och tänkte kanske:
”Hur kommer det sig
att min Herres ängel kommer till mig” (jfr Luk 1:43).

Var inte rädd, Maria (Luk 1:30),
Var inte förvånad över ängelns besök,
ty det kommer någon som är större.
Nej, bli inte förvånad över Herrens ängel,
ty ängelns Herre är med dig (Luk1:28).

Varför ser inte du en ängel,
du som lever som en ängel?
Varför skulle inte en ängel besöka någon
som lever på samma sätt?
Varför skulle han inte besöka någon
som äger samma medborgarskap som de heliga

och har sitt hem hos Gud (Ef 2:19)?
Jungfrulighet är ett änglalikt liv.
De som inte gifter sig
eller blir bortgifta
är som Herrens änglar (Matt 22:30).