Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 juni 2008

Jungfru Marias födelse- akvedukten 10

Hur skall detta ske?
Jag har ju aldrig haft någon man (Luk 1:34
), undrade Maria.
Ja, hon var verkligen helig till kropp och själ (1Kor 7:34),
ty hon var jungfrulig
och fast besluten att förbli så.
Ängeln svarade henne:

Helig ande skall komma över dig,
och den Högstes kraft skall överskygga dig (
Luk 1:35).
Fråga inte mer,
sade han,
ty det övergår mitt förstånd
och står inte i min makt (jfr Ps 139:6).

Den helige Ande
och inte ett änglaväsen

skall komma över dig.
Det är kraft från den Högste
och inte från mig,
som skall överskygga dig.

Stanna inte bland änglarna,
heliga Jungfru.
En törstig jord hoppas
att genom din insats få dricka vatten
som kommer högt ovanifrån.
När du väl passerat änglarna,
finner du honom som din själ har kär (Höga v 3:4).
Ja, du finner honom snart,
ty även om han är oändligt höjd över änglarna,
finner du ingenting mellan honom och dem

Gå således förbi krafter och herravälden,
keruber och serafer
för att nå Honom,
om vilken de ropar till varandra:

Helig, helig, helig är Herren Sebaot (Jes 6:3).
Barnet skall kallas heligt och Guds Son (Luk 1:35).
Faderns Ord i himmelens höjd är vishetens källa (Syr 1:5).
Genom din förmedling blir detta Ord människa.
Han som sade:

Jag är i Fadern och Fadern i mig (Joh 14:10)
kunde även säga:

Jag har utgått från Gud och kommer från honom (Joh 8:42).

I begynnelsen var Ordet (Joh 1:1),
står det i Skriften.
Källan hade runnit upp,
men än så länge endast inom sig själv.

Ordet var hos Gud (Joh 1:1),
och bodde i ett ljus dit ingen kunde komma (1 Tim 6:16).
Herren sade från begynnelsen:

Jag har fridens tankar och inte ofärdens (Jer 29:11).
Men dina tankar har du inom dig,
och vi vet inte vad du tänker.
Vem har haft kunskap om Herrens tankar,
vem har varit hans rådgivare (Rom 11:34)?
Därför steg fridens tankar ned
såsom ett fredens verk:

Ordet blev människa,
och bor redan bland oss (Joh 1:14).
Ja, genom tron bor han i våra hjärtan (Ef 3:17),
i vårt minne,
våra tankar,
och stiger ända ned till vår föreställningsförmåga.
Hur kunde människan tidigare föreställa sig Gud,
utan att till äventyrs i sitt hjärta skapa sig en avgud?