Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 maj 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 7

Låt oss av hela vårt hjärta,
med all kärleks kraft och strävan
vörda Jungfru Maria,
ty han som har bjudit,
att allt blir oss givet genom Maria,
har velat så till vår förmån.
I allt som sker och på alla sätt
kommer hon oss, eländiga varelser, till hjälp:
Hon lugnar vår rädsla,
ger nytt liv åt vår tro,
stärker vårt hopp,
fördriver vår misstro,
inger oss nytt mod.

När du var rädd för att närma dig Fadern,
hörde hans röst
och gömde dig i lövverket (1 Mos 3:7-10),
gav han dig Jesus som medlare.
Vad utverkar inte en sådan Son hos sin Fader?
Han blir bönhörd,

därför att han böjde sig under Guds vilja (Heb 5:7),
ty Fadern älskar Sonen (Joh 5:20).

Men skälver du inför honom?
Han är din bror (1 Mos 37:27),
av samma kött som du.
Han prövades på alla sätt
och var som vi, men utan synd (Heb 4:15)
för att så bli barmhärtig (Heb 2:17).
Det är Maria som har gett dig honom till bror.
Du fruktar kanske hans gudomliga majestät,
eftersom han som människa förblev Gud?
Vill du ha någon som för din talan inför honom (1 Joh 2.1)?
Tag din tillflykt till Maria!
Hon är en ren och obefläckad människa
- en enda natur.
Utan att tveka vågar jag påstå
att även hon blir bönhörd,
ty hon böjde sig under Guds vilja.
Sonen bönhör sin moder
och Fadern bönhör sin Son.

Mina barn,
detta är syndarens stege,
som ger tillförsikt och hopp.
Kan Sonen säga nej till sin moder
eller få nej av sin Fader?
Sonen hör bön och blir själv bönhörd!

Du har funnit nåd hos Gud (Luk 1.30),
sade ängeln till Maria.
Hon finner alltid nåd
och det är nåd vi behöver.

Denna kloka jungfru
sökte inte vishet likt Salomo,
ej heller rikedom, ära och makt,
utan nåd,
och det är genom nåd
som vi har blivit räddade.