Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

13 maj 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 4

Jag föreställer mig
att ni har gissat vilken akvedukt jag talar om.
Den får sitt vatten från den källa
som rinner upp i Faderns hjärta
men ger oss inte allt,
utan så mycket som vi kan ta emot.
Ni vet till vem det blev sagt:

Hell dig, full av nåd (Luk 1:28).
Skall vi förundras över
att det gick att skapa en akvedukt
av sådan kvalitet och storhet,
som nådde upp till
och rörde vid himlen,
liksom den stege som patriarken Jakob såg?
Än mer,
en akvedukt som gick genom himlen
och nådde den outtömliga källan ovanför himlen (Ps 148:4).
Även Salomo var förundrad
och utropade förtvivlat:

En idog hustru, var finner man en sådan? (Ords 31:10).
Mänskligheten saknade lång tid nådens tillflöde,
ty den efterlängtade akvedukt,
som vi talar om,
fanns inte.
Var inte förvånad,
tänk bara på
hur många år den rättfärdige Noa behövde
för att bygga arken (1 Mos 6:9),

i vilken några få, bara åtta människor räddades (1 Pet 3:20)
och bara för en kort tid.