Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 maj 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 3

Men när hör man henne säga: Ät, ni älskande, och drick, berusa er (Höga v 5:1)? Profeten säger: De rättfärdiga gläds inför Gud (Ps 68:4), men inte i hans skugga. För egen del tillägger han: Jag skall mätta mig, när din härlighet uppenbaras (Ps 17:15).
Herren sade till sina lärjungar: Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, och samma kungavärdighet som min Fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni skall få äta och dricka vid mitt bord (Luk 22:28-30). Men var? Han säger: I mitt rike (Luk 22:30). Ja, salig den som får vara med om måltiden i Guds rike (Luk 14:15).

Helgat varde ditt namn (Matt 6:9) – det namn genom vilket du på något vis är i oss, Herre (Jer 14:9), bor i våra hjärtan genom tron (Ef 3:17), då ditt namn har blivit utropat över oss (Jer 14:9).
Tillkomme ditt rike (Matt 6:10). Ja, må det som är fullkomligt komma och det som är begränsat förgå (1 Kor 13:10). Nu blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv (Rom 6:22), säger aposteln. Det eviga livet är en aldrig sinande källa som bevattnar marken i paradiset (1 Mos 2:6). Inte bara bevattnar, utan översvämmar – trädgårdens källa, en brunn med friskt vatten (Höga v 4:15), en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad (Ps 46:5).
Vem är livets källa (Ps 36:10), om inte Kristus Herren (Luk 2:11)? När han träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom (Kol 3:4). Han som var den gudomliga fullheten (Kol 2:9) avstod från allt (Fil 2:7) för att bli vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet (1 Kor 1:30), men utan att ännu uppenbara sig som liv, härlighet och salighet.

Källans vatten har kanaliserats ända till oss och strömmar ut över torgen, även om främlingar inte kan dricka därav (Ords 5:16). Denna himmelska vattenåder når ända till oss genom en akvedukt, och nåden blir droppvis ingjuten i våra förtorkade hjärtan och vi får inte allt med en gång. En får mer, en annan mindre. Akvedukten är helt fylld, så att alla får del av dess fullhet (jfr Joh 1:16) utan att tömma den.