Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 september 2008

Mellanrum

Uppehållet blev längre än vad som var avsett från början ... men nu kommmer nya texter ...

2 Comments:

Blogger Jonas said...

Tackar att du inte lagt ner bloggen. Bernhard är i min gnesiolutherska tradition den störste predikanten i Västkyrkan i paritet med Augustinus. Det är mycket värdefullt att ta del av hans texter!
Deo Gracias!

3:00 em  
Blogger Hasse said...

Hasse skriver: Jeg er glad for at Du findes og at Du fortsætter.

6:12 em  

Skicka en kommentar

<< Home