Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 maj 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 5

Men hur kan vår akvedukt nå ända upp till den så högt belägna källan? Beror det inte på längtans kraft, inre glöd och ren bön enligt Skriftens ord: Den rättfärdiges bön genomtränger himlen (Syr 35:21). Vem är rättfärdig, om inte Maria, den rättfärdiga, som lät rättfärdighetens Sol gå upp för oss (Mal 4:2)? Och hur kunde hon nå detta onåbara majestät, om inte genom att bulta, be och söka (Matt 7:7)? Hon fann det som hon sökte (Höga v 3:4), enligt ängelns ord: Du har funnit nåd hos Gud (Luk 1:30).
Är det möjligt att vara full av nåd och bli än mer benådad? Ja, hon är värdig att finna det hon söker, ty hennes egen fullhet är inte nog. Hon kan inte vara nöjd med blott sin egen lycka. Nej, enligt Skriftens ord: De som dricker mig får törst efter mer (Syr 24:21), ber hon om att överströmmas av nåd med tanke på världens frälsning.
Ängeln sade: Den helige Ande skall komma över dig (Luk 1:35). Denna dyrbara balsam skall i översvallande mått ingjutas i dig och rikligen utgjutas på alla håll. Så skedde och vi erfar att denna balsam ger glans åt våra ansikten (Ps 104:15). Vi ropar redan: Ditt namn är som en doftande balsam (Höga v 1:3 ) och i alla tider skall man åkalla dig (Ps 135:13). Detta sker inte förgäves och denna balsam går inte förlorad när den utbreder sig. Därför älskar de unga kvinnorna, det vill säga svaga själar, brudgummen (Höga v 1:3) och ingalunda lite. Balsam från hans huvud rinner ner inte bara i skägget, utan över dräktens linning (Ps 133:2).