Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 maj 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 2

Under skuggan födde Modern honom som är själva ljuset, den skugga med vilken den Högste hade betäckt henne (Luk1:35). Därför sjunger med rätta kyrkan som fortfarande vandrar i landsflykt på jorden och inte de heligas församling (Ps 89:6) som bor i himmelens höjd och det strålande ljuset: Jag sitter i hans skugga som jag längtat efter och hans frukt är söt för min gom (Höga v 2:3). Hon hade bett att få veta var brudgummen vallar sin hjord (Höga v1:7) i middagens ljus, men hon blev bortstött och fann skugga och inte strålande ljus, en försmak i stället för mättnad. Hon sade inte att hon längtat efter skuggan. Jag sitter i hans skugga som jag längtat efter. Inte hans skugga, utan honom själv, middagens ljus – han som var ljus av ljus.
Hon tillade: hans frukt är söt för min gom, med andra ord, till mitt behag. När skall du låta mig vara medan jag hämtar andan?
(Job 7:19). Hur länge skall det sägas: Smaka och se att Herren är god (Ps 34:9)? Han är god för smaken och söt för gommen. Därför utbrast bruden i tacksägelse och lovprisning.