Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 november 2005

Adventspredikningar: Första predikan om adventstidens flerfaldiga innebörd (3)

Mina bröder, jag ber er att sky övermodet; undfly det med fasa, ty övermod är roten till all synd. Det störtade Lucifer ner i det eviga mörkret (Job 3:9). Han som lyste klarare än alla stjärnor, förvandlades först av alla änglar till djävul. Hans avund på människan upptändes genast och han väckte hos henne den ondska som han fött hos sig själv (Job 15:35, Ps 7:15). Han övertalade henne att äta av den förbjudna frukten för att så bli lik Gud och få kunskap om gott och ont (1 Mos .3:5 6). Du stackare, vad bjuder du och vad lovar du i det ögonblick då den Högstes Son (Luk 1:32) har nyckeln till all kunskap, ja själv är nyckeln, Davids nyckel som låser, varefter ingen kan öppna (Apg 3:7)? I honom finns all visdoms och kunskaps skatter (Kol 2:3). Men skulle du kunna stjäla dem för att ge dem åt människan? Ni ser att Lucifer verkligen är, som Herren säger, en lögnare och fader till all lögn (Joh 8:44). Han var en lögnare, när han sade: Jag vill göra mig lik den Högste (Jes 14:14), och en fader till lögnen, när han till människan överförde falskhetens förgiftade frö genom att säga: Ni skall bli såsom Gud (1 Mos 3:5). Även du, människa, springer efter en tjuv, när du ser honom (Ps 59 (49):18). Bröder, lade ni märke till vad som i natt lästes ur profeten Jesajas bok och som syftar på Herrens ord: Dina styresmän är inte trofasta eller enligt en annan läsart: de lyder inte, de är tjuvars stallbröder (Jes 1:23)?