Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 november 2005

Mellanrum

Efter den första av fem predikningar till Alla helgons dag följer nu en serie med sju adventspredikningar, som redan utgivits på svenska. (Bernhard av Clairvaux, Adventspredikningar, i översättning av Jan-Erik Smith, Bokförlaget Catholica - Vejbystrand, 1995, ISBN 9186428594.)
Det som sammanhåller predikoserien är Kristusmysteriets trefaldiga innebörd: det som var, det som blir och det som är (protologi, eskatologi och kairologi) - oskiljaktliga beståndsdelar i Bernhards monastiska teologi.